Whistleblowerordning

24.01.2022
Forsyningstilsynet har pr. 24. januar 2022 etaberet en whistleblowerordning igennem Statens IT.

Forsyningstilsynets whistleblowerordning

Du kan som ansat i Forsyningstilsynet, som samarbejdspartner til Forsyningstilsynet og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold i Forsyningstilsynet til whistleblowerordningen.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i Forsyningstilsynet, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Du kan bl.a. bruge den digitale løsning via linket til portalen nedenfor. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer.

Ønsker du at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Forsyningstilsynets netværk, er det muligt at dette evt. bliver registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Forsyningstilsynets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen: https://fsts.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Forsyningstilsynets netværk.

Din henvendelse behandles fortroligt af udvalgte medarbejdere i Forsyningstilsynets stab-funktion. Der er indført procedurer, som sikrer, at den sagsbehandlende medarbejder og de chefer, der skal tage stilling til sagens håndtering og eventuelle konsekvenser, ikke er inhabile, eksempelvis fordi henvendelsen vedrører dem.

Når du sender oplysninger ind, ser vi på den hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale løsning. Det er derfor vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os. Dette gøres via det bruger id som bliver oplyst ved oprettelse af en sag. Det er derfor vigtigt at dette bruger id gemmes, da det ikke kan spores, grundet anonymitet.

Kontaktoplysning: Forsyningstilsynet, Torvegade 10, 3300 Frederiksværk. ATT: whistleblowerordning.