Om Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynets opgave er at sikre et stærkt og effektivt tilsyn med forsyningssektorerne på el-, gas-, fjernvarme og affaldsområdet. Vi skal navnlig sikre forbrugernes interesser ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser, en sikker og stabil forsyning og en omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling. På de her sider kan du læse mere om vores fem kerneopgaver, organisation og jobmuligheder. Du kan også finde vores regnskaber og beretninger, samt finde referater fra vores halvårlige møder med organisationerne repræsenteret i Forsyningstilsynets kontaktudvalg.  

 

Kerneopgaver

Vi har opdelt vores arbejde i fem kerneopgaver, som vi beskriver her.

Beretninger og regnskaber

Du kan læse om resultaterne af vores arbejde i vores arbejdsplaner, årsberetninger, klimaregnskaber mm, som du kan finde her.

Strategier

Vi løser vores opgaver inden for rammerne af en overordnet strategi for organisationen, samt målrettede strategier for henholdsvis tilsyn og digitalisering. Du kan finde vores strategier her.

Kontaktudvalg

Kontaktudvalget rådgiver os om forhold i forsyningssektoren. Læs mere om udvalget og find mødereferater her.

Organisation

Her finder du vores organisationsdiagram og kontaktoplysninger til vores direktion og kontorchefer.

Job

Måske dit drømmejob findes hos os. Her kan du undersøge mulighederne og sende din ansøgning.